مقالات

سه شخص زیان کار وسه شخص نیک بخت:ـ

Views: 323

سه شخص زیان کار وسه شخص نیک بخت:ـ

از حضرت عبدالله بن عمر «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: ( ثلاثة فی ظل العرش آمنین ، والناس فی الحساب : 1 ـ رجل لم تأخذه فی الله لومة لائم . 2 ـ ورجل لم یمد یدیه الی ما لم یحل له . 3 ـ ورجل لم ینظر الی ما حرم الله علیه . ( رواه الاصبهانی )

یعنی سه طائفه بی ترس وخوف در سایه عرش صحبت می نمایند در حالیکه مردم مشغول پس دادن حساب اند .

1 ـ مردی که در راه خدا سرزنش ولومه دیگران در او تأثیر نکند.

2 ـ مردی که دست دراز نکند بسوی چیزی که بر او حلال نشده .

3 ـ مردی که بسوی آنچه که خدا بر او حرام نموده نگاه نکند .

از حضرت عبدالله ابن مسعود «رض» روایت است که گفت رسول خدا «ص» فرمودند: ( ثلاثة یحبهم الله عزوجل : رجل قام من اللیل یتلو کتاب الله ، ورجل تصدق بیمینه یخفیها من شماله ، ورجل کان فی سریة فانهزم اصحابه فاستقبل العدو ) ( رواه الترمذی)

یعنی خداوند سه کس را دوست می دارد:

1ـ مردی را که در نیمه ای شب به خاطر رضای خدا از خواب بیدار شود وقرآن بخواند.

2 ـ مردی که بدست راست صدقه کند از دست چپ پنهان نماید ( یعنی احسان را پنهانی انجام دهد)

3 ـ مردی دربین گروهی سرباز باشد وگروه سرباز با شکست مواجه شوند لکن او در برابر دشمن ایستادگی ومقاومت نماید.

وهمچنان رسول خدا « ص» فرمودند:( ثلاث نفر یظلهم الله تحت عرشه یوم لاظل الا ظله المتوضی فی المکاره ، والماشی الی المساجد فی الظلم ، ومطعم الجایع)

یعنی سه کس اند که سایه میدهد حق تعالی ایشانرا بزیر سایه عرش خود آنروزیکه هیچ سایه نخواهد بود .

1ـ وضوء کننده در وقتیکه طبیعت هوا سرد باشد .

2ـ شخصی رونده بسوی مساجد در تاریکی شب .

3 ـ کسیکه طعام دهنده باشد گرسنه را .

حضرت عثمان «رض» فرمودند: (من ترک الدنیا احبه الله ومن ترک الذنوب احبه الملائکة ومن حسم الطمع عن المسلمین احبه المسلمون )

یعنی کسیکه ترک کند دنیا را دوست میدارد ویرا حق تعالی .

2ـ هر کسیکه ترک کند گناهان را دوست میدارد ملایکه .

3ـ هر کسیکه قطع کند طمع را از مسلمانان دوست میدارند او را مسلمانان .  

از حضرت ابوهریره «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: خداوند در روز قیامت به سه کس نگاه نمی کند وآنان را پاک نمی گرداند برای آنان عذابی دردناک است .

1 ـ مردی که در میان راه آب بیشتر از نیاز خود داشته باشد از سایر مسافران دریغ نماید.

2 ـ مردی که به امامی بیعت کند بیعتش فقط به خاطر دنیا باشد چنانچه امام به او توجهی عطا نماید راضی شود وچون دریغ نماید خشمناک وروی بر گرداند .

3 ـ مردی که بر فروش کالا سوگند یاد کند که ازاین بیشتر به این جنس داده شده در حالیکه دروغ گوید.

وهمچنان رسول خدا «ص» فرمودند: 1 ـ هر کسیکه صبح کند وحال اینکه شکایت نماید از تنگی معاش ورزق خود پس شکایت میکند از پروردگار خود .

2ـ وکسیکه صبح کند وغمگین باشد از جهت کارهای دنیائی خود پس بتحقیق که صبح کرده است در حالیکه خشم گیرنده است با خداوند تعالی .

3ـ وهر کس تواضع وفروتنی نماید مر شخص دنیا دار را از سبب دنیا داری او بتحقیق که رفته است از وی دو حصه از سه حصه دین او .

از حضرت داود علیه السلام روایت است که وحی فرستاده شده است در زبور که ثابت ولازم است بر هرشخص عاقل وهوشیار اینکه مشغول نگردد در دنیا مگر بسه چیز.

1ـ توشه بر گرفتن از برای سفر آخرت .

2 ـ ومحنت وزحمت کشیدن از برای گذران زنده گانی خود .

3ـ وطلب نمودن لذت وخوش مزه گی را از روزی حلال.

از حضرت حسن بصری «رح» روایت است که فرمود: هر کسیکه او را ادب نباشد نیست علم ودانائی او را .

هر کسیکه او را صبر نباشد نیست دین( کامل) او را .

هر کسیکه او را پرهیز گاری وتقوی نباشد نیست مرتبه وقرب ومنزلتی او را .

(وقیل اسعد الناس من له قلب عالم وبدن صابر وقناعة بما فی الید)

یعنی گفته شده است که نیک بخت ترین مردمان آنکس است که باشد او را دل دانا وبدن صابر وقناعت یعنی راضی بودن بآنچه در دست اوست از وجه ومعاش .

روایت شده است از ابراهیم نخعی رح که گفته است بدرستیکه هلاک شده است یعنی نیست ونابود شده اند آن کسانیکه پیش از شمایان بوده اند ، وهلاک گشته اند به سبب سه خصلت ، یکی افزونی هاست در سخن گفتن ، دیگر افزونی در طعام ، دیگر افزونی در خواب شدن ( یعنی بسیار خواب شدن)

(عن یحی ابن معاذ الرازی طوبی لمن ترک الدنیا قبل ان تترکه وبنی قبره قبل ان یدخله وارضی ربه قبل ان یلقیه )

یعنی از حضرت معاذ رازی «رح» روایت است که گفت : خوبی وخوشیست مر آن کسی را که ترک کرد دنیا را پیش ازانکه دنیا او را ترک کند ، ونیز خوبی وخوشیست آن  کسیرا که آباد کند قبر خود را پیش ازانکه داخلش شود ، وخوشیست مر آنکس را که خوشنود نمود پروردگار خود را پیش ازانکه ملاقات کند او را .

وحی فرستاده است خدایتعالی بسوی بعضی از پیغمبران خود که هر کس ملاقات کند مرا در حالیکه دوست میدارد مرا داخل میکنم او را در جنت خود ، وهر کس که ملاقات کند مرا در حالیکه می ترسد از من دور خواهم داشت او را از آتش دوزخ ، وهرکس که ملاقات کند مرا در حالیکه شرم میدارد از من فراموش میگردانم از کرام الکاتبین گناهان او را .

از حضرت وهب ابن منبه «رض» روایت شده است که در تورات نوشته است که شخص حریص محتاج است گر چه پادشاه دنیا باشد وشخص فرمان بردار مطبوع میگردد ( یعنی فرمان بردار وتابع وی خواهد شد اگر چه خود، وشخص قناعت کننده غنی میباشد یعنی احتیاج بکسی نمی کند اگر چه احتیاج مند باشد. ومن الله التوفیق 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *