مقالات

فرجام اشغال گری :ـ

Views: 459

فرجام اشغال گری :ـ

به تقریب سالروز خروج نیروهای اشغال گر جماهیر شوروی از افغانستان:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

نگاه ژرف ومطالعه ای دقیق بر پس منظر تاریخی فرهنگی واجتماعی یک کشور بهترین وسهل ترین وسیله ای شناسائی آن محسوب شده میتواند وبا استفاده ازین اطلاعات میتوان که با آن کشور چگونه رابطه بر قرار ساخت وهمچنان در مورد حساسیت ساکنانش در قبال بیگانگان پی برده خواهد شد ولی بد بختانه در طول تاریخ در کشور اسلامی ما افغانستان هیچ تجاوز گر قبل از تجاوزش مطالعه درست را در سطوح مختلف آن انجام نداده، که در نتیجه باعث ویرانگری های جبران نا گذیر گردیده است. افغانستان با موقعیت ویژه جغرافیای وتشرف بر منابع سرشار خدا دادی اش که زبانزد خاص وعام گردیده همواره خار چشم دشمنان بوده وتوجه کشور گشایان وچپاولگران اشغالگر را چنان به خود معطوف داشته که بدون هیچگونه معلومات با سراسیمه گی به لشکر کشی آن پرداخته وغافل ازین گردیده که در این دیار کهن واشغال ستیز مردم مقاوم ، مجاهد ، صبور ودیانت شعار وجود دارند که هیچگاه سلطه ای اجانب را نپذیرفته اند تاریخ میهن اسلامی ما از حملات چنگیز واحفادش گرفته تا لشکرکشی صفوی های متعصب حملات ددمنشانه ای پی درپی استعمار انگلیس ، تجاوز پکت وار سا در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی وهمچنان سرازیر شدن نیروهای مغرور پیمان ناتو به سر کردگی امریکا با اهداف از هم نه چندان متمایز را شاهد بوده است.

دشمنان مردم افغانستان همیشه ظلم وتجاوزش را قانونمند وبه عدالت کردن توجیه نموده بر عکس دفاع کردن از ارزشهای دینی ومیهنی مردم ما را به ظلم ودهشت افگنی تفسیر نموده اند ، روسها حین اشغال نظامی افغانستان به بهانه حراست از مرزهای افغانستان وجلو گیری از سقوط رژیم دست نشانده اش ، نیروهای خود را در کشور ما گسیل داشتند ولی نخبه گان مردم ما وجهانیان می دانستند که آنها در صدد اند به وصایای پطر کبیر جامه ای عمل پوشانند تا از طریق اشغال افغانستان خود را به آبهای گرم بحر هند برسانند وضمنا کشورهای چین پاکستان ایران شیخ نشینان خلیج فارس را در تیر رس خود داشته باشند ، بنا بر این سرمایه گزاری ها کردند احزاب چپی وطرفدارش را تقویه نمودند نظام داود خان را سرنگون وبه تعقیب آن در ششم جد 1358 بدون در نظر داشت ضوابط همجواری با یکصدوپنجاه هزار عساکر از طریق زمین وهوا وارد کشور ما گردید ودر نتیجه اعمال خصمانه تجاوز گران قراء وقصبات مورد بمبارد مانهای شدید قرار گرفتند ، ملیونها انسان شهید معلول مفقود الاثر ویا راه دیار هجرت را در پیش گرفتند زیربنای اقتصادی کاملا فلج گردید ، ومصائب بیشمار دیگر نصیب مردم ما گردید ولی علی الرغم ظلم واجحاف دشمن سلسله ای مقاومت وجهاد مقدس مردم مسلمان ما در مقابل اشغالگران فروکش نکرد بلکه عرصه را بر اشغالگران وهمکارانش را چنان تنگ نمود که با تحمل خسارات هنگفت جانی ومالی سر انجام در 26 دلو 1367 ذلیلانه بر گشتند ونیروهای شکست خورده روسی بنوبه خود خاطرات تلخ را ابراز کرد که از آنجمله آقای افیوم بورووک خبر نگار روسی در کتاب (جنگ پنهان) خود می نویسد: افغانستان نام کشور نیست بلکه نام دعا است که اگر پانزده هزار بار بخوانید پانزده هزار عسکر روسی در پیش روی تان بهلاکت خواهند رسید وی ضمن یاد آوری مقاومت مردم افغانستان در خاطراتش می نویسد هنگامیکه هلیکوبترحامل شان به زمین می نشیند پیلوت طفل را مشاهده میکند که چیزی را بطرف هلیکوپتر پرتاپ میکند پیلوت طفل را با ما شیندار هدف قرار می دهد وزمان که هلیکوپتر نشست مشاهده گردید که در دست طفل پارچه پارچه شده به جز از سنگ چیزی دیگر نبود .

آری! ملتی که اطفالش چنین حساسیت در مقابل اشغالگران داشته باشد آسان نخواهد بود که زیر یوغ تجاوز گران قرار گیرند ودشمنانش به اهداف نا مقدسش نائل آیند . جنرال گرومف قوماندان آخرین قطعات سربازان روسی نیز حینیکه از دریای آمو گذشت در جمع خبر نگاران اظهار داشت که هنگام بر گشت از افغانستان به پشت سر خود نگاه نکرده وعلاوه نمود که ما از جنگ افغانستان چیزهای زیاد را آموختیم ممکن است که این جنرال به پشت سر خود نگاه نکرده باشد ، زیرا افغانستان عزیز مدفن هزاران اشغالگر روسی  وهمسنگرانش گردیده بود.

با توجه به ایمانداری وکفر ستیزی مردم افغانستان این مفهوم افاده میگردد که افغانستان را میتوان گرفت ولی نهگذاشتش وحکمرانی کردن در آن ممکن نیست.

تجربه به اثبات رسانده که هر فرد این مرز وبوم به نحوی مجاهد وکفر ستیز است . دینداری وآزاد منشی در نهادش عجین گردیده وآنانکه این ملت را حقیر می پندارند یقینا سخت در اشتباه اند وتاریخ کشورما گواه این امر است هر تجاوز که با کبر ونخوت در این جا آمده در فرجام با ذلت ورسوائی رانده شده است وچنان با چالشهای داخلی مواجه گردید که کشورهای تحت سیطره واستعمارش نیز آزادی خود را کسب نموده اند چنانچه مشاهده نمودید که دراین اواخر امریکا وهمپیمانانش چگونه با ذلت وخواری وبدبختی تمام  توسط مجاهدین سر بر کف امارت اسلامی  از کشور ما رانده شدند وذلیلانه رفتند .

آسیا یــک پیـــکر آب وگل است

ملک افغان در آن پیکر دل است

از حیـــات او حیــات آسیــاسـت

از مــــمات او ممــات آسیـاست

                                 علامه اقبال (رح)   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *