مقالات

خوف خداوند«ج» وتر ک گناهان :ـ

Views: 155

خوف خداوند«ج» وتر ک گناهان :ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

از حضرت ابوهریره «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: هفت نفر را خداوند متعال در روزی که جز سایه او سایه ای دیگری نخواهد بود ، در سایه رحمت خود قرار خواهد داد: یکی پادشاه عال ، دوم جوانی که در ایام جوانی خدا را عبادت می کند ، سوم کسی که دلش با مسجد وابسته است ، چهارم دو نفری که صرفا به خاطر خدا با هم محبت می کنند وبر این اساس با هم یکجا می شوند وبراین اساس از هم جدا می شوند، پنجم کسی که او را یک زن زیبا ودارای اصل ونسب به منظور گناه دعوت می دهد ، اما او می گوید: من از الله می ترسم ، ششم کسی که چنان مخفیانه صدقه می دهد که حتی دست چپ او از آن با خبر نمی شود ، هفتمین نفر کسی که در تنهایی خدا را ذکر می کند وبر اثر آن اشک از چشمانش جاری می شود. (رواه البخاری ومسلم)

وهمچنان از حضرت عباده بن صامب «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: همانا برترین درجه ای ایمان یک شخص آن است که بداند خداوند در هر جا ، همراه اوست، در حدیث ایمان آمده است که آنحضرت «ص» فرمودند:احسان آن است که خداوند را چنان پرستش کنی که گویی او را می بینی واگر تو او را نمی بینی پس همانا او تو را می بیند. ( بخاری ومسلم)

در حدیث دیگری حضرت ابوهریره «رض» از رسول خدا «ص» روایت کرده  است که خداوند عزوجل می فرماید: قسم به عزت وبزرگی ام ، بر بنده ام دو ترس ودو امنیت را جمع نخواهم کرد، اگر در دنیا از من ترسید در روز قیامت در امان خواهد بود واگر در دنیا با امنیت زندگی کند ( از من نترسد) روز قیامت او را می ترسانم.( شعب الایمان بیهقی مجمع الزوائد هیثمی )

در حدیث دیگری از حضرت بن عمر «رض» روایت شده است که رسول خدا «ص» فرمودند: ( انما یدخل الجنة من یرجوها ، وانما یجنب النار من یخافها ، وانما یرحم الله من یرحم) هر کس به بهشت امیدوار باشد ، همانا او داخل بهشت می شود وهر کس از آتش بترسد از آن پرهیز می کند وهر کس رحم کند خداوند بر او رحم می کند. ( شعب الایمان)

وهمچنان در حدیث دیگری از حضرت انس «رض» روایت شده است که فرمود: رسول خدا «ص» بر جوانی که در حال احتضار بود داخل شد وفرمود: حالت چگونه است؟ جوان گفت: به رحمت خداوند امیدوارم واز گناهانم می ترسم. پس رسول خدا فرمودند: در چنین حالی وجایگاهی این دو در دل بنده ای مومن جمع نمی شوند ، مگر این که آنچه را امیدوار است خداوند به او می بخشد واز آنچه خوف دارد او را در امان قرار می دهد. (ترمذی ابن ماجه )  ومن الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *