مقالات

اعمال مسنون ، واعمال نا پسند عید سعید اضحی وکیفیت ادای نماز :ـ

Views: 218

اعمال مسنون ، واعمال نا پسند عید سعید اضحی وکیفیت ادای نماز :ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

 • خود را موافق شرع شریف آراستن.
 • غسل نمودن.
 • مسواک زدن.
 • بهترین لباس موجود نزد خود را پوشیدن.
 • عطر استعمال کردن.
 • صبح زود از خواب بر خاستن.
 • نماز صبح را به جماعت ادا نمودن.
 • زود به محلی و یا مسجدی که نماز عید خوانده میشود رفتن.
 • برای نماز از یک راه رفتن و در وقت آمدن از راه دیگری برگشتن.
 • بهتر است تا بعد از ادای نماز عید از خوردن وآشامیدن امساک نماید وبعد از نماز اولین چیزی که می خورد از گوشت قربانی باشد.
 • اگر مشکلی نبود پیاده رفتن.
 • و در طول مسیر رفتن به طرف نماز عید تکبیر ذیل را با صدای بلند خواندن: (اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد) و چون به مسجد یا محلی رسید تکبیر گفتن را قطع نماید.
 • صله رحم دید و بازدید از اقربا و خویشاوندان.
 • دور نمودن کدورت ها و کینه ها.
 • اخوت و برادری و محبت نسبت به مسلمانان و بقیه امور پسندیده از جمله صدقه دادن به فقرا، و تهی دستان یتیمان و بیوه زنان.
 • اینکه به حسب توانایی خویش صدقه را بسیار گرداند.
 • شادمانی و بشاشیت و خوشرویی را بر چهره ای خویش آشکار نمودن.
 • به مسجد و یا به عیدگاه که میرود بنشیند منتظر نماز عید باشد.

مأخذ: هدایه، شرح هدایه، فقه میسر، فقه آسان، تسهیل القدوری.

اعمال ناپسند روز عید:ـ

 • در دل کینه داشتن بغض و عداوت نمودن.
 • قطع صله رحم.
 • روزه گرفتن اول تا چهارم  عید اضحی.
 • نماز خواندن در عید گاه یا مسجد قبل و بعد از عید.
 • فاتحه گیری در روز عید و ختم خواندن در خانه میت.
 • تسلیت گفتن.
 • لباس غمگین پوشیدن.
 • چهره غمگین داشتن.
 • تخم مرغ؛ مرغ، سگ و… جنگ دادن.
 • آزار و اذیت مسلمانان به صدا در آوردن پتاقی و
 • اسراف نمودن.
 • سخنان بیهوده گفتن.
 • به یک خانه همسایه رفتن و به خانه دیگران نرفتن.
 • به لباس و کفش و … خود فخر نمودن و دیگران را تحقیر کردن.

کیفیت ادای نماز عید اضحی:
چون می خواستی نماز عید را بگزاری پس با امام برخیز در حالی که نیت کننده ای نماز عید وپیروی از امام هستی اول نیت می کنی، نیت کردم بخوانم دو رکعت نماز عید سعید اضحی را با جمله تکبیراتش که بر من در همین وقت واجب است رو آوردم به قبله اقتدا کردم به امام . بعد از نیت نماز الله اکبر گفته دست ها را تا نرمه گوش بلند کرده و بسته نما بعدا سبحانک اللهم را بخوان ، سپس به همراه امام سه بار تکبیر بگو ودر هر بار دستهایت را  تا نرمه های گوشهایت بالا نما و در تکبیر سوم بسته نما ، به قرائت امام گوش بده .
چون به همراه امام برای رکعت دوم برخواستی ایستاده ساکت باش وامام قرائت می خواند ، چون امام از قرائت فارغ گردید وتکبیر گفت تو نیز با وی سه تکبیر بگو ودستهایت را در هر بار برابر نرمه های گوش های خود بالا کن سپس به تکبیر چهارم دست ها رها رکوع نما پس چون امام از نماز فارغ گردید خطبه می خواند خاموش بنشین و به خطبه گوش بده . ( هدایه ، شرح قدری، فقه میسر، فقه آسان وغیره) التماس دعا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *